۱۳۹۱ مهر ۲۹, شنبه

ایران از امضا کنندگان منشورجهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی است


ماده ی 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.
ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:
بند 1 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
بند دوم از ماده ششم عهد نامه: حکم اعدام تنها در مورد جرم های بسیار خطیر(مانند جنایت علیه بشریت) و در شرایطی که جرم در تطابق با قوانین بین المللی باشد، قابل اعمال است.
برمبنای ماده فوق : دولت ایران برای هر جرمی نمی تواند حکم اعدام صادر کند و فراتر از تعریف قوانین بین المللی عمل نماید و تمام این فاکتورها در حین صدور حکم باید در نظر گرفته شود.